Patientsäkerhetsdagen 2017 | Utställare

Utställare

Patientsäkerhetsdagen är en populär och välbesökt mötesplats och ett av Stockholms läns landstings störta arrangemang för personalen inom hälso- och sjukvården och tandvården. Syftet med dagarna är att öka kunskapen om hur vårdskador kan minimeras och att inspirera till förbättringar i vården.  2015 deltog ca 1500 personer.

Anmälan för att ställa ut på årets event är stängd. Vid eventuella förfrågningar, kontakta patientsakerhetsdagen@sll.se 

Monterbyggnation

Maximal höjd för monterbyggnation samt dekor är 2500 mm. Alla skyltar ska vara brandimpregnerade.

Utrymningsvägar

Utrymningsvägar är markerade. Dessa får under inga omständigheter blockeras.

Förtäring

All servering och försäljning av mat, inklusive frukt och dryck, handhas av CCC. Arrangören äger inte rätt att anlita annan leverantör eller själv ombesörja eller hantera livsmedel/drycker inom leverantörens byggnader eller markområde. Undantaget är i papper eller plast inslaget reklamgodis som bjuds vid utställning. Dessa regler följer gällande lagstiftning rörande livsmedel och alkohol och är avsedda för att garantera hög kvalitet och god säkerhet för gästerna.

In- och utflyttning

Vänligen respektera bokade in- och utflyttningstider. Detta bekräftas i mail.

Leverans av gods

Vi har begränsade möjligheter
till godsmottagning och därför är det viktigt att ni alltid kontaktar Sophia Niss i god tid för att överenskomma leveransdatum. Vid detta tillfälle behöver vi också information om godsets storlek, vikt mm.

 

 

Kontakt

Arrangör: Patientsäkerhetskommittén, Stockholms läns landsting
Kontakt: Kirsi Laitinen Kennebäck, projektledare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

patientsakerhetsdagen@sll.se +46 666 66 66 66