Patientsäkerhetsdagen 2017 | Program

Stockholm_program

Program

Patientsäkerhetsdagen är en populär och välbesökt mötesplats och ett av Stockholms läns landstings största arrangemang för personalen inom hälso- och sjukvården och tandvården. Syftet med dagarna är att öka kunskapen om hur vårdskador kan minimeras och att inspirera till förbättringar i vården.

Ladda ner programmet här

Programmet finns även i appen. Koden kommer att finnas tillgänglig på eventet.

Program:

7.30 Portarna öppnas

 

Registrering och kaffe
8.30 Välkomna

 

Landstingsdirektör Malin Frenning
Hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin
Moderator

 

Kattis Ahlström
Patientens väg genom det nya klagomålssystemet som gäller från och med 1 januari 2018

 

Representant från Socialdepartementet presenterar lagändringen som bland annat innebär att det i första hand är vårdgivarna som tar emot och besvarar klagomål från patienter och deras närstående.
Paneldiskussion
– Vad medför lagändringarna för patienten och övriga aktörer?
Aktörer i det nya systemet diskuterar utifrån sina perspektiv vad de nya bestämmelserna medför.

Anna Marjeta, patient sedan 30 år
Johan Bratt, landstingets chefläkare
Helene Janarv, verksamhetschef Capio vårdcentral Högdalen
Sabina Wikgren Orstam, avdelningschef avdelning öst IVO, Steinunn Asgeirsdottir, Patientnämnden

Posterpresentationer & utställning

 

Utställning och posterpresentationer av förbättringsarbeten i vården
Kaffe
När världen kom till SLL – att kommunicera med patienter som är nya i Sverige

 

 

 

Sofie Bäärnhielm är enhetschef och Haibe Hussein, hälsokommunikatör på Transkulturellt centrum på Stockholms läns sjukvårdsområde.Att söka vård som ny i Sverige där både det svenska språket och vårt sjukvårdssystem är främmande är en stor utmaning för patienten. Att möta dessa patienter innebär även en utmaning för vårdpersonalen. Vad kan vi tänka på i kommunikationen för att öka patientsäkerheten?
Sjukvård i frontlinjen – ett ständigt lärande i flera dimensioner för att stärka patientsäkerhete

 

Kjell Asplund, professor emeritus och utredare, tar upp sjukvårdens ständiga lärandet för att stärka patientsäkerheten. Han tar utgångpunkt i sina erfarenheter som utredare och ansvarig för rapporten som togs fram i fallet Macchiarini.

Nina Nelson Follin, chefläkare Karolinska Universitetssjukhuset, talar utifrån sitt perspektiv när det gäller lärdomar och utvecklingen framåt efter fallet Macchiarini.

11.30-
12.30
Posterpresentationer & utställning

 

Utställning och posterpresentationer av förbättringsarbeten i vården
Lunch
12.30-
15.00
Parallella miniseminarier

Session 1 12.30-13.35

Session 2 13.55-15.00

 

 

Läs mer om seminarierna här

15.00 Posterpresentationer & utställning

 

Utställning och posterpresentationer av förbättringsarbeten i vården
Kaffe
Gästföreläsning:
Psykiatrin som livräddare – ett samtal
Niklas Ekdal, journalist och författare till boken ”Hur jag dog”, drabbades av en svår depression och försökte ta sitt liv. Han samtalar utifrån sin resa tillbaka till ett bättre mående med hjälp av psykiatrin.

Ullakarin Nyberg, överläkare på Norra Stockholms psykiatri samt ordförande i Svenska psykiatriska föreningen samtalar utifrån sina snart 30 år som psykiatriker och sitt nuvarande arbete med suicidprevention och forskning inom suicid.

Patientsäkerhetspriset delas ut!

 

Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L)
16.30 Slut för dagen

 

Tack!

 

Obs. Det är samma program båda dagarna. Tiderna är preliminära. Ändringar kan ske. Posterpresentationer och utställning pågår under dagen.

 

Kontakt

Arrangör: Patientsäkerhetskommittén, Stockholms läns landsting
Kontakt: Kirsi Laitinen Kennebäck, projektledare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

patientsakerhetsdagen@sll.se +46 666 66 66 66