Patientsäkerhetsdagen 2017 | Poster/muntlig presentation

Poster/muntlig presentation

Patientsäkerhetsdagen är en populär och välbesökt mötesplats och ett av Stockholms läns landstings störta arrangemang för personalen inom vården. Syftet med dagarna är att öka kunskapen om hur vårdskador kan minimeras och att inspirera till förbättringar i vården.  2015 deltog ca 1500 personer.

Temat för Patientsäkerhetsdagen 2017 är:
Tryggt och säkert – framtidens hälso- och sjukvård 

Inlämningen till årets event är stängd. Vid eventuella frågor, kontakta patientsakerhetsdagen@sll.se 

Instruktioner för posterutställare
Klicka ovan för att ladda ner instruktioner för posterutställare

Instruktioner för muntlig presentation
Klicka ovan för att ladda ner instruktioner för muntlig presentation

 

 

 

 

Kontakt

Arrangör: Patientsäkerhetskommittén, Stockholms läns landsting
Kontakt: Kirsi Laitinen Kennebäck, projektledare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

patientsakerhetsdagen@sll.se +46 666 66 66 66