Patientsäkerhetspriset

Sedan 2009 delas ett patientsäkerhetspris ut vid dagarna. Priset går till medarbetare inom hälso- och sjukvården eller tandvården som förbättrat patientsäkerheten till exempel genom nya metoder, verktyg eller arbetssätt. En priskommitté bestående av representanter från både vårdgivare och patientorganisationer bedömer alla bidrag.

Landstingets patientsäkerhetsdagar anordnades för 6:e gången i mars 2015. 25 muntliga presentationer vid parallella miniseminarier och 58 postrar visade på goda exempel på pågående och genomförda förbättringsarbeten.

Förbättrad Waran-process vann pris vid Patientsäkerhetsdagen 2015

2015 års första pris gick till ett förbättringsarbete kallat ”Införande av snabbanalys PK/INR på vårdcentralen”, vilket var ett samarbete mellan Boo vårdcentral och Karolinska Universitetslaboratoriet. Prisjuryns motivering löd: ”Arbetet visar på tydlig patientnytta i form av både säkrare provtagnings- och ordinationsprocess och mindre tidsåtgång vid Waran-behandling. Både patienter och personal är nöjda med förändringen som gör patientens väg i vården säkrare med färre inblandade parter.”

Tävla om Patientsäkerhetspriset 2017

Alla som deltar med bidrag till poster alternativt muntlig presentation är med att tävla om Patientsäkerhetspriset 2017!

Kontakt

Arrangör: Patientsäkerhetskommittén, Stockholms läns landsting
Kontakt: Kirsi Laitinen Kennebäck, projektledare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

patientsakerhetsdagen@sll.se +46 666 66 66 66