Patientsäkerhetsdagen 2017 | Dokumentation

Dokumentation

All dokumentation i form av bilder och presentationer kommer att publiceras i appen efter eventet.

Kontakt

Arrangör: Patientsäkerhetskommittén, Stockholms läns landsting
Kontakt: Kirsi Laitinen Kennebäck, projektledare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

patientsakerhetsdagen@sll.se +46 666 66 66 66